Certificaten

Hoeksche Hoeve is BRC AA gecertificeerd. Onze aardappelen zijn Planet Proof en Global G.A.P. gecertificeerd. Het BRC certificaat bevat de module 12, wat inhoudt dat we ook gecertificeerd gluten vrij produceren.

BRC certificaat

Het BRC certificaat komt van de BRC Global Standard for Food Safety, veelal kortweg BRC Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die in 1998 werd ontwikkeld door het British Retail Consortium (BRC), de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren.

Oorspronkelijk doel van de BRC Food-standaard

Het oorspronkelijke doel van de BRC Food-standaard was dat een leverancier van levensmiddelen met een inspectierapport aan meerdere afnemers zou kunnen aantonen en dat alle relevante aspecten onder controle zijn.

Standaard eisen

In zijn huidige vorm stelt de standaard eisen aan het voedselveiligheidssysteem van een leverancier: er worden eisen gespecificeerd aan het HACCP-systeem, aan het kwaliteitsmanagementsysteem en aan het basisvoorwaardenprogramma van producenten van levensmiddelen. Daarnaast komen ook omgevingsomstandigheden (productie- of procesfaciliteiten), product- en procescontrole en opleiding en persoonlijke hygiëne van werknemers aan de orde. De verschillende elementen van de standaard worden getoetst aan de hand van een gedetailleerde checklist die meer dan 300 controlepunten bevat.

Global Gap certificaat

Het Global Gap certificaat is bedoeld voor landbouwproducten die onbewerkt in de supermarkt verkocht worden. Het belangrijkste uitgangspunt is de voedselveiligheid en de traceerbaarheid van de landbouwproducten. GlobalGap is geen statisch systeem maar aan veranderingen onderhevig. Aangezien ook onze maatschappij en daardoor onze inzichten veranderen, veranderen ook de normen voor GlobalGap. Iedere twee jaar wordt er een nieuw protocol uitgegeven met daarin de vernieuwde normen.

Milieukeur certificaat

Het Milieukeur certificaat. Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be- en verwerking van Milieukeur producten eisen gesteld.

Algemene duurzaamheidsthema’s Milieukeur agro/food en non-food

  • Arbeidsomstandigheden
  • Grondstoffen
  • Energie en klimaat
  • Schadelijke stoffen, fijn stof
  • Verpakking en afval
  • Waterkwaliteit en -kwantiteit

Specifieke duurzaamheidsthema’s Milieukeur agro/food

  • Biodiversiteit en landschap
  • Bemesting en bodemvruchtbaarheid
  • Diervoeders en dierenwelzijn
  • Gewasbescherming
Hoeksche Chips logo transparant

Dagelijks vers op de boerderij gebakken